Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller fr.o.m. 2018-07-10. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga så länge svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

Beställare under 18 år ska ha målsmans tillstånd. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför ekonomisk skada för Personlig Design Skåne, polisanmäls.

Betalning

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och du kan välja om du vill se priserna exklusiva moms eller inklusive moms. Avgifter för frakt och hantering beror på ordervärde och land och framgår i varkorgen och kassan.

Betalning görs via faktura eller i förskott till bankgiro.

Ingen extra avgift utgår för förskottsbetalning. För faktura tillkommer en avgift på 50 kr.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. När en felaktighet upptäcks kan vi häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks.

Leverans och avbeställning

Normalt skickar vi varorna inom tre arbetsdagar efter att betalningen har kommit fram, eller inom tre arbetsdagar efter att beställningen har kommit in när du betalar med Payson Checkout. Om du anser att leveransen dröjer så länge att du inte längre vill ha varorna, kan du avbeställa varorna så länge beställningen inte är skickad. Efter att beställningen är skickad kan du i stället utnyttja ångerrätten.

Leverans sker per post eller bud.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Personlig Designs Skånes egendom tills dess att full betalning har erlagts.

Ansvar för fel

Personlig Design Skåne ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande köpvillkor. PersonligDesign Skåne bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex., men ej begränsat till, leveransförseningar, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor

Du bör kontrollera varorna vid leverans för att verifiera att dessa är riktiga och felfria. Vid reklamation skall du kontakta Personlig Design Skåne via e-post, personligdesignshop@gmail.com, och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.

Vid retur av en reklamerad vara skall du paketera varan omsorgsfullt så att den inte skadas i frakten. Ange alltid ordernummer och ditt namn och adress i returförsändelsen. Om reklamationen är giltig ersätter vi dig för fraktkostnaderna för returen. I första hand ersätter vi en defekt vara med en likvärdig vara, annars återbetalar vi köpesumman för varan.

Ångerrätt

Privatkonsumenter har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från att konsumenten har tagit emot varan.

Om du vill utnyttja din ångerrätt skall du kontakta oss via e-post till pesonligdesignshop@gmail.com inom 14 dagar från att du har tagit emot varan. Du får då instruktioner för returen. Vi återbetalar köpesumman (inklusive eventuell porto och hantering om du returnerar en hel order) när vi har tagit emot returen. Du betalar själv returfrakten.

Varan och dess originalförpackning skall återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Om du har använt eller på annat sätt skadat varan mer än vad som är nödvändigt för att du skall kunna undersöka den och dess funktion drar vi av en ersättning för eventuell värdeminskning när vi återbetalar köpesumman.

Varor som gjorts på specialbeställningar återbetalas normalt inte.

Transportskadat gods

Om en vara har skadats i transport skall du anmäla detta inom 7 dagar till speditören (vanligtvis Posten) och till oss.

Ej uthämtade försändelser

Försändelser som inte hämtats ut hos speditörens ombud räknas inte som returer enligt ångerrätten. Vi debiterar en extra kostnad för att täcka våra kostnader och merarbete för ej uthämtade försändelser, för närvarande 250 kr.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Personlig Design Skånes kontroll, vilken inte skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Personlig Design Skåne befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har vi rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Vi skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Personlig Design ligger i Eslöv och arbetar med tillverkning av främst silverföremål och leder kurser i silversmide. Alla föremål är handgjorda och tillverkade av Kristina Fureby. Föremålen säljs vid direktförsäljning, vid utställningar eller i webbshopen www.personligdesign.com

Silvertillverkningen delas in i två delar

  • Personlig silverkonst som har helt unika föremål.
  • Kollektionsmycken, som för det mesta tillverkas i mer än ett exemplar eller görs som snarlika smycken.

Visionen är att göra kunden nöjd med smycken som är designade från hjärtat. Målet är att bli förstahandsvalet för dig som vill ha personlig och unik design.

En del i företaget som växer är kurser i silversmide som hålls i samarbete med Medborgarskolan i Eslöv i deras lokaler. Även privata kurser ordnas mm. Se min hemsida för information personligsilverkonst.com.

Välkommen att kontakta mig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss!
Ring, mejla eller beställ tid för besök på:

Personlig Design Skåne

ESLÖV

Tel: 0738294973
E-post: personligdesignshop@gmail.com

Tillagd i varukorgen